INB

Instituti Nderkombetar Bioteknologjise INB , I krijuar me 2012  per hulumtimin, eksperimentimin, realizimin ne laborator dhe ne linja pilot te produkteve  dhe zgjidhjeve origjinale , te patentuara si aplikime te  bioteknologjive ne fushen e shendetit dhe te mjekesise, te ushqimit dhe te mjedisit

Tre inovacionet botërore te një rëndësie te madhe shkencore, ne fushën e mjekësisë humane, ku përfshihen dy vaksinat               “Anti kancer human”, gjithashtu edhe  Medikamenti “Shukrain 55”

Vaksina “Autologe’ si dhe “Bi Vaksina Heterologe Anti Kancer”. Kjo e fundit me një aktivitet te fuqishëm ne kurimin dhe shërimin e plote te kancerit polimorf te shkaktuara nga viruset onkogene, ne ndihmese ambientale dhe faktorë te tjerë kauzal qe dihen qe favorizojnë  procesin malinj te posa formuar.

Bi-vaksina Heterologe dhe ajo Autologe janë vaksina te një tipi te ri Genomik informativ, e cila bën te pamundur faktorët e tjerë etiologjik te adoptohen ndaj vaksinës.

Medikamenti i trete i përfunduar i quajtur “Shukrain 55” lind nga  një reaksion i gjere i përberë nga 10 reagjentë kimik, dhe është produkt farmaceutike me një spektër te gjere veprimi ndaj baktereve dhe viruseve. Ndërhyn dhe ne patologjitë me te renda qe shkaktojnë sëmundje vdekjeprurëse tek njeriu.

Tre medikamentet janë te patentuar dhe te përfunduara ne fillimin e vitit 2014 si inovacione botërore te veçanta te klasifikuara ICP.

Kjo është arsyeja e themelimit te ”Instituti Ndërkombëtar i Bioteknologjise” OJF i cili pret ne një kohe te shpejte te pajiset me aparaturat e nevojshme për riprodhimin e medikamenteve te sipër përmendura. 

Janë te mirëkuptuar te gjithë ata te cilët do te donin te ofronin ndihmën e tyre ne emër te INB me qellim plotësimin e nevojave te këtij instituti

Jemi te mirëkuptueshem për cilindo qe do te dëshironte te ofronte ndihmese për te plotësuar nevojat e këtij Instituti. Ne hapësirën e mëposhtme NR i llogarisë bankare te INB-se.

INSTITUTI NDERKOMBETAR I BIOTEKNOLOGJISE

IBAN: AL7120511313828101CLOTCFEURA

SWIFT: NCBAALTX

Adresa “International Institute of Biotechnology”. Autostrada Tirane Durrës, Kodër Malishtë nr. 8 Kashar

Mob: +355 66 40 17 023 

E-mail: inb@albfuture.comkrajashuajp@gmail.com

Me falenderime te perzemerta

EXECUTIVE DIRECTOR Prof. Shuajp Kraja