ICI

Instituti I Cilesise per Integrim –ICI  i krijuar ne 2008 per ngritjen dhe promovimin e modeleve te prodhimit dhe te sherbimeve te bazuara ne transferimin ne Shqiperi te teknologjive dhe praktikave te suksesshme bashkekohore ne fusha te ndryshme me potencial te madh ndikues ne zhvillimin teknologjik dhe social-ekonomik te vendit dhe te rajonit te Ballkanit.