ALIND & KRAJA

ALIND & KRAJA , e krijuar ne vitin 2012,  per realizimin per tregun global te produkteve te reja, te patentuara qe jane rrjedhim i zbatimit origjinal  te bioteknologjise ne disa fusha :

  •   per mbrojtjen immune, diagnostikimin e hershem dhe kurimin e plote te kancerit dhe te nje sere semundjesh te tjera virale dhe bakteriale ;
  •   per prodhim farash dhe varietetesh te reja kulturash bujqesore ;
  •   per produkte ushqimore te perpunuara Bio ;
  •   per mbrotjen e mjedisit dhe te  ekosistemeve natyrore ne pergjithesi