Media & Marketing

Shkarkoni informacionin ne PDF duke klikuar tek foto me poshte

Shkarkoni informacionin ne PDF duke klikuar tek foto me poshte

Shkarkoni informacionin ne PDF duke klikuar tek foto me poshte

Shkarkoni informacionin ne PDF duke klikuar tek foto me poshte

Life Fantastic: The projects spearheading health innovation.

Bio Park: Sky Master Projekt Holding sh.a me ICI dhe ALIND sh.a

BIOPARK: Studim Fisibiliteti 

Sky Master Project Holding - Video